اولین مسابقه بین المللی بایسکل رانی در بامیان برگزار شد

اولین مسابقه بین المللی بایسکل رانی در بامیان برگزار شد

اولین مسابقه بین المللی بایسکل رانی با اشتراک ۱۵۰ جوان ورزشکار از ولایت‌های مختلف افغانستان و چهار کشور خارجی درولایت بامیان برگزارشد. این مسابقه بین المللی بایسکل رانی تحت نام" تور بامیان" یا سیر دربامیان امروز جمعه...