اولین محموله تجارتی به وسیله قطار از چین به افغانستان رسید

اولین محموله تجارتی به وسیله قطار از چین به افغانستان رسید

نخستین قطار از محموله تجارتی چین به بندر حیرتان افغانستان رسید. این قطار با پیمودن چند شهر چین، قزاقستان و ازبکستان پس از دوازده روز به بندر حیرتان ولایت بلخ در شمال کشور رسیده است. وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که این...