اولین رییس مجلس زن در سوریه

اولین رییس مجلس زن در سوریه

یک زن از حزب بعث سوریه به‌عنوان اولین زن، ریاست مجلس این کشور را برعهده‌گرفته است. هدیه العباس ۵۸ ساله به‌عنوان اولین زن در سوریه، سمت ریاست مجلس این کشور را کسب کرد. وی در روز دوشنبه در اولین جلسه مجلس بدون آنکه رقیبی...