اولین توربین بند سلما، کلید خورد

اولین توربین بند سلما، کلید خورد

برق حاصل از بند برق دوستی افغان- هند (سلما) یکشنبه‌شب (۱۰ جوزا) شماری از خانه‌های هرات را روشن ساخت. وزارت انرژی و آب کشور در یک خبرنامه اعلام کرد، شب گذشته مهندس‌های این شرکت، با همکاری مهندس‌های شرکت برشنا، هندی و...