اولین شمشیرباز حجاب دار آمریکایی به المپیک می‌رود

اولین شمشیرباز حجاب دار آمریکایی به المپیک می‌رود

این ورزشکار امریکایی که یک زن مسلمان است روز شنبه برای اخذ شناسایی کارتش در این فستیوال نمایش فیلم و موسیقی مراجعه کرده بود اما یکی از داوطلبانی که در این بخش کار میکرد در موقع گرفتن عکس این خانم از او تقاضا کرد که چادرش...