اولسن دو میلیارد دالر برای مبارزه با تروریزم در افغانستان و پاکستان تقاضا کرد

اولسن دو میلیارد دالر برای مبارزه با تروریزم در افغانستان و پاکستان تقاضا کرد

نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان خواستار کمک دو میلیارد دالری از مجلس سنای این کشور برای مبارزه علیه تروریزم شد. ریچارد اولسن نماینده ویژه امریکا گفته است این درخواست به منظور کمک به افغانستان و پاکستان...