پوتین، مرکل و اولان روی سوریه یک ساعت گفتگو کردند

پوتین، مرکل و اولان روی سوریه یک ساعت گفتگو کردند

رهبران دو کشور در مذاکرات امروزشان مواضع خود را درباره سه شرط مطرح‌شده از سوی فرانسه برای هر نوع دخالت در سوریه ، تعمیق بخشیدند. موضوع اول حمله به داعش است. نکته دوم رعایت امنیت غیرنظامیان است و شرط سوم تکیه به مفاد...