رییس‌جمهور غنی اوضاع امنیتی چهار ولایت را بررسی کرد

رییس‌جمهور غنی اوضاع امنیتی چهار ولایت را بررسی کرد

مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری گفته‌اند که رییس‌جمهور غنی با والیان چهار ولایت ناامن کشور گفتگو کرده است. بر اساس خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی شام دیروز از طریق ویدیو کنفرانس با والیان، هلمند، قندهار، قندوز و فراه...