سرنوشت اوزیل در آرسنال چگونه رقم خواهد خورد؟

سرنوشت اوزیل در آرسنال چگونه رقم خواهد خورد؟

مسوت اوزیل، ستاره آلمانی آرسنال به گونۀ تلویحی به ادامه حضورش در این باشگاه اشاره کرده‌است.   با وجودیکه تا پایان قرارداد اوزیل یک سال باقی مانده اما آرسنال قصد فروش این بازیکن را ندارد. اوزیل در مصاحبه ای از پیوستن...