اوریاخیل: بیشترین بست های خالی مربوط وزارت معارف است

اوریاخیل: بیشترین بست های خالی مربوط وزارت معارف است

بر اساس آمارهای تازه حکومت، وزارت معارف کشور بیشترین بست خالی در اداره‌های دولتی را دارد. وزیر کار و امور اجتماعی و رییس خدمات ملکی کمیسیون اصلاحات اداری، امروز برای پاسخگویی در مورد بست های خالی دولتی و نحوه جلب و جذب...