اوبه، شیندند دوم خواهد بود!

اوبه، شیندند دوم خواهد بود!

مقام های محلی و امنیتی هرات از حکومت می خواهند به امنیت ولسوالی اوبه توجه جدی نماید تا این ولسوالی به سرنوشت ولسوالی شیندند دچار نشود. مهدی حدید رییس کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات به تلویزیون چکاد گفت:" ولسوالی اوبه به...