اوباما: ویروس زیکا نباید اضطراب را در مردم ایجاد نماید

اوباما: ویروس زیکا نباید اضطراب را در مردم ایجاد نماید

مرکز کنترل امراض در ایالات‌متحده، مراکز خدمات اضطراری‌اش برای مبارزه با ویروس زیکا در فصل تابستان را در حالت آماده‌باش قرار داده است. برای جلوگیری از ورود ویروس زیکا، مسئولان صحی در امریکای شمالی هم‌روی افزایش...