اوباما: “داعش دشمن خطرناک نیروهای آمریکایی”

اوباما: “داعش دشمن خطرناک نیروهای آمریکایی”

اوباما رییس‌جمهور آمریکا مأموریت مقابله با داعش را یک مأموریت خطرناک دانسته است. بارک اوباما گفته که مأموریت مقابله با داعش مأموریت خطرناک بوده و نیروهای ما گاهی با شرایط رزمی روبرو می‌شوند. وی افزود: «فرستادن نیرو در...