آغاز کار بازسازی یک مکتب برای دانش‌آموزان اهل هنود در ننگرهار

آغاز کار بازسازی یک مکتب برای دانش‌آموزان اهل هنود در ننگرهار

یک مکتب برای دانش‌آموزان اهل هنود در شهر ننگرهار بازسازی شد. عطاء الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار با بیان این مطلب گفته است که به زودی دانش ‌آموزان اهل هنود از امکانات درسی این مکتب استفاده خواهند کرد. آقای خوگیانی...