اهالی ولسوالی انجیل از کارکرد فرمانده پولیس این ولسوالی و والی هرات تقدیر کردند

اهالی ولسوالی انجیل از کارکرد فرمانده پولیس این ولسوالی و والی هرات تقدیر کردند

شماری از اهالی ولسوالی انجیل هرات صبح امروز با حضور در دفتر کار والی هرات از فعالیت‌های وی تقدیر کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به تلویزیون چکاد گفت: "صبح امروز نزدیک به ۲۰۰ نفر از بزرگان و اهالی ولسوالی انجیل هرات...