به زودی انگور هرات صادر خواهد شد

به زودی انگور هرات صادر خواهد شد

مسئولان ریاست زراعت هرات می‌گویند که انگور این ولایت به زودی صادر خواهد شد.   حمیدالله ناصری، مدیر تخنیکی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات به تلویزیون چکاد گفته است که به زودی انگور این ولایت به کشور پاکستان صادر...