انگور و عسل هرات به جهان معرفی خواهد شد

انگور و عسل هرات به جهان معرفی خواهد شد

مسئولان ریاست زراعت هرات از برگزاری یک جشنواره تحت نام انگور و عسل در هفته جاری خبر دادند.   حمیدالله ناصری، مدیر تخنیکی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات به تلویزیون چکاد گفت که قرار است یک جشنواره تحت نام انگور و...