انگور افغانستان با نام کشورهای دیگر در جهان به فروش می رسد

انگور افغانستان با نام کشورهای دیگر در جهان به فروش می رسد

مقام های وزارت زراعت کشور می‌گویند انگور افغانستان در بازارهای جهانی به نام دیگر کشورها فروخته می شود. اسدالله ضمیر که روز گذشته از سومین نمایشگاه محصولات انگور هرات دیدن کرد گفت: "به دلیل نبود نظارت کافی و درست...