انگلستان ۱۵ میلیون پوند به مردم افغانستان کمک کرد

انگلستان ۱۵ میلیون پوند به مردم افغانستان کمک کرد

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور گفته است که انگلستان به ۷۱۰۰ خانواده آسیب دیدگان زلزله اخیر در کشور کمک می کند. رییس جمهور غنی گفت که کمک انگلستان برای ۷۱۰۰ خانواده که منازل مسکونی شان کاملاْ در اثر زمین لرزه اخیر از دست...