انگشت اتهام سازمان عفو بین الملل بسوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا

انگشت اتهام سازمان عفو بین الملل بسوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل در گزارشی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را متهم کرد که در ساختار پیچیده سوء استفاده و بهره برداری از آوارگان توسط گارد ساحلی لیبی با دولت این کشور همکاری کرده اند.   این سازمان، حمایت کشورهای عضو...