انگشت اتهام ریاست اجرائیه به سمت دفتر طالبان در قطر

انگشت اتهام ریاست اجرائیه به سمت دفتر طالبان در قطر

مسئولان در ریاست اجراییه افغانستان می‌گویند که گزارش‌هایی به آنان رسیده که از دفتر طالبان در قطر بخاطر تبلیغات و فراهم ساختن منابع مالی برای طالبان کار گرفته می‌شود.   جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه گفت که...