انگشتر ژاندارک پس از ۶۰۰ سال به فرانسه بازگردانده می‌شود

انگشتر ژاندارک پس از ۶۰۰ سال به فرانسه بازگردانده می‌شود

یک حلقه انگشتر که به باور کارشناسان، متعلق به ژاندارک است، پس از حدود ۶۰۰ سال به فرانسه بازگردانده خواهد شد. این حلقه که در لندن به حراج گذاشته‌شده بود، از سوی بنیادی که گرداننده یک پارک تاریخی در غرب فرانسه است، به مبلغ...