انفجار یک بمب در جادۀ محبس هرات

انفجار یک بمب در جادۀ محبس هرات

پیش از ظهر امروز یک انفجار در مقابل جاده محبس هرات رخ داد. مقام‌های امنیتی هرات می‌گوید که در این رویداد یک فرد ملکی زخمی شده است در همین حال مسئولان شفاخانۀ حوزوی این ولایت می‌گویند که وضعیت صحی فرد زخمی وخیم...