انفجار نیرومند در اسرائیل ۲۲ کشته و زخمی برجا گذاشت

انفجار نیرومند در اسرائیل ۲۲ کشته و زخمی برجا گذاشت

درنتیجۀ انفجار یک بمب در قدس اشغالی ۲ اسرائیلی کشته و ۲۰ تن دیگر هم زخم برداشتند. منابع امنیتی اسرائیل گفتند انفجار ناشی از بمبی بود که در انتهای یک بس شهری کار گذاشته‌شده بود. گفته‌شده وضعیت صحی شماری از زخمیان وخیم...