انفجار مسجدی در هرات خشم مردم را بر انگیخت

انفجار مسجدی در هرات خشم مردم را بر انگیخت

شب گذشته پس از رویداد مسجد جوادیه بکرآباد مردم با صدای مرگ بر حکومت‌داران و مرگ بر نیروهای امنیتی در خیابان‌ها ریختند.   تعدادی از نیروهای امنیتی که شمار آنان به هشت تن می‌رسید در یکی از کوچه‌های نزدیک فلکه بکرآباد...