وقوع انفجار در مرکز ثبت‌نام شناسنامه در کابل

وقوع انفجار در مرکز ثبت‌نام شناسنامه در کابل

لحظات قبل یک انفجار در محل ثبت نام شناسنامه در ساحه «دشت برچی» حوزه سیزدهم پلیس رخ داده است.   گفته می‌شود که این رویداد در منطقه «مهتاب قلعه» در میان صف کسانی که برای ثبت نام به مرکز ثبت نام شناسنامه آمده بودند، رخ...