انفجار ماین کناره جاده‌ای ۳ غیرنظامی را به کام مرگ برد

انفجار ماین کناره جاده‌ای ۳ غیرنظامی را به کام مرگ برد

انفجار ماین کنار جاده‌ای در ولایت ننگرهار در شرق کشور سه تن را به کام مرگ برد. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار گفته این رویداد در ولسوالی کامه ننگرهار اتفاق افتاده است. به گفتۀ خوگیانی این رویداد ناشی از انفجار یک...