انفجار ماین مغناطیسی در کابل یک سرباز ارتش را زخمی کرد

انفجار ماین مغناطیسی در کابل یک سرباز ارتش را زخمی کرد

بر اثر انفجار ماین مغناطیسی در حوزه‌ی پانزدهم شهر کابل، یک نفر زخمی شد. فریدون عبیدی، مسئول مبارزه با جرایم جنایى زون ١٠١ آسمایى، به رسانه‌ها گفت هدف این انفجار یک موتر نظامی بوده است که در نتیجه آن راننده موتر زخمی شده...