صدای انفجار سنگین در نزدیکی وزارت دفاع ملی شنیده شد

صدای انفجار سنگین در نزدیکی وزارت دفاع ملی شنیده شد

گزارش‌ها از کابل می‌رساند که صدای انفجار سنگین در نزدیکی وزارت دفاع ملی افغانستان شینده شده است. نحیب دانش، سخنگوی وزارت داخله گفته است که یک بمب‌گذار انتحاری کمربند انتحاری خود را در مرکز شهر کابل منفجر کرده...