نماینده مجلس نمایندگان در انفجار در کابل زخمی شد

نماینده مجلس نمایندگان در انفجار در کابل زخمی شد

سید جمال الدین فکوری بهشتی در دو دوره گذشته در مجلس نمایندگان، نماینده ولایت بامیان بوده است صبح امروز انفجاری در منطقه دشت برچی در غرب شهر کابل رخ داد که در نتیجه آن، یک نماینده پارلمان افغانستان زخمی شد. شاهدان عینی...