تلفات انفجار تانکر سوخت در پاکستان از مرز ۲۰۰ نفر گذشت

تلفات انفجار تانکر سوخت در پاکستان از مرز ۲۰۰ نفر گذشت

تلفات انفجار تانکر سوخت در پاکستان از مرز ۲۰۰ نفر گذشته است.   این تانکر حامل مواد سوختی بر اثر سرعت زیاد تصادف کرد و سپس در حالی که عده زیادی از مردم در اطراف آن جمع شده بودند آتش گرفت. به گفته مقام‌های پاکستانی بسیاری...