انفجار انبار مهمات در شمال فرانسه

انفجار انبار مهمات در شمال فرانسه

خبرگزاری فرانسه از وقوع چندین انفجار در یک انبار مهمات در شمال این کشور که تلفاتی در بر نداشته است خبر داد. عصر یکشنبه حدود ۱۰ انفجار در یک انبار مهمات در منطقه "فیمی" واقع در شمال فرانسه به وقوع پیوست. در این انفجارها...