انفجاری نیرومند در شیندند هرات

انفجاری نیرومند در شیندند هرات

دقایقی پیش یک انفجار نیرومند در بازار ولسوالی شیندند هرات رخ داد. عبدالاحد فضل ولسوالی شیندند هرات به خبرنگار ما گفت که این انفجار خسارات جانی و مالی نیز به همراه داشته است اما تاکنون از آمار دقیق تلفات این انفجار خبری...