انصاری مورد حمله طالبان قرار گرفت

انصاری مورد حمله طالبان قرار گرفت

طالبان به کاروان جنرال محمد ایوب انصاری فرمانده امنیه هرات در ولسوالی شیندند این ولایت حمله کردند. یک منبع امنیتی در فرماندهی امنیه هرات با حفظ ذکر نامش به تلویزیون چکاد گفت که این حمله ساعت ۱۱:۴۰ دقیقه امروز در منطقۀ...