روند انسجام امور شهری در هرات بهبود می‌یابد

روند انسجام امور شهری در هرات بهبود می‌یابد

مسئولان در ولایت هرات می‌گویند که روند انسجام امور شهری با جدیت بیشتر از سوی ادارات مختلف پیگیری می‌شود.   «محمد آصف رحیمی» والی هرات در جمع مسئولان کمیسیون انسجام امور شهری بر جدیت این مسئولان و افزایش سطح هماهنگی...