نوشته هایی با برچسب "انسان"

گیاهان قوه بینایی قوی دارند؛ اما قادر به دیدن انسان‌ها نیستند

گیاهان قوه بینایی قوی دارند؛ اما قادر به دیدن انسان‌ها نیستند

تحقیقات نشان داده است که گیاهان از قوه بینایی قوی برخوردار هستند؛ اما با این وجود قادر به دیدن انسان‌ها نیستند. این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که فرانسیس داروین، پسر چارلز داروین در سال ۱۹۰۷ نظریۀ پیرامون این که...

تولید و فعالیت انسان‌ها تا ماه رسید

تولید و فعالیت انسان‌ها تا ماه رسید

براساس گزارش ها انستیتوی روسیه جیئوشیمی و شیمی تحلیلی به نام ورنادسکی بطور سنتی در تمام پروژه های مطالعه ساختار دیگر سیارات منظومه شمسی شرکت داشت. در قرن گذشته، متخصصان این انستیتو در ساخت دستگاه ها برای مطالعه ماه از...