وزارت انرژی و آب افغانستان از پیشرفت در کار ساخت سد کمال خان خبر می‌دهد

وزارت انرژی و آب افغانستان از پیشرفت در کار ساخت سد کمال خان خبر می‌دهد

وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گوید که بیش از چهار درصد از کار ساخت سد کمال خان در ولایت نیمروز پیش رفته است. علی احمد عثمانی وزیر انرژی آب گفته است که ماشین آلات و مواد لابراتواری برای پیش‌برد کار سد کمال خان در ولایت...