بانک توسعه آسیایی ۴۱۵ میلیون دالر در بخش توسعه انرژی برق به افغانستان کمک می‌کند

بانک توسعه آسیایی ۴۱۵ میلیون دالر در بخش توسعه انرژی برق به افغانستان کمک می‌کند

مسئولان بانک توسعه آسیایی می‌گویند که این بانک ۴۱۵ میلیون دالر برای ایجاد یک استیشن تبدیل برق ۵۰۰ میگاوات به برق عادی دردشت الوان هزینه خواهد کرد. این برق از ترکمنستان به کابل امتداد می‌یابد. بربنیاد توافقی که درسال...