اهمیت انرژی اتمی در هرات به بررسی گرفته شد

اهمیت انرژی اتمی در هرات به بررسی گرفته شد

سیمینار آموزشی، پیرامون اهمیت انرژی اتمی در دانشگاه هرات راه‌اندازی شد. مهناز ابراهیم زاده، آمر انرژی اتمی در زون غرب و مسئولان برگزار کننده این سیمینار، نیازمندی دانشجویان دانشگاه، جهت آشنایی به انرژی اتمی را از علت...