بهره برداری ١١ حلقه چاه‌های نیمه عمیق مجهز به انرژی آفتابی در هرات

بهره برداری ١١ حلقه چاه‌های نیمه عمیق مجهز به انرژی آفتابی در هرات

مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ولایت هرات می گویند که ١١ حلقه چاه‌های نیمه عمیق مجهز به انرژی آفتابی به ارزش حدودا هفت میلیون و سیصد هزار افغانی به بهره برداری سپرده شد. عبدالصبور “رحمانی” رئیس زراعت، آبیاری...