وزیر انرژی و آب افغانستان از بند کمال خان نیمروز بازدید نمود

وزیر انرژی و آب افغانستان از بند کمال خان نیمروز بازدید نمود

وزیر انرژی و آب افغانستان روز گذشته از نحوه‌ی کار ساخت بند کمال خان در ولایت نیمروز بازدید نمود.   علی احمد عثمانی در سفرش  به  ولایت نیمروز و بازدید از بند کمال خان گفت، عمده ترین بخش کاری این بند، کار عملی آنست که به...