اندیشه: هر هفته ۵۰ مهاجر افغانی از آلمان به افغانستان بازگردانده می‌شوند

اندیشه: هر هفته ۵۰ مهاجر افغانی از آلمان به افغانستان بازگردانده می‌شوند

طبق توافقنامه برگشت مهاجران افغان از آلمان، مهاجرانی که پذیرفته نشده‌اند به کابل بازگردانده می‌شوند. نصیراحمد اندیشه معاون وزارت امور خارجه کشورگفت: "طبق توافقنامه برگشت مهاجران افغان از آلمان، هر هفته ۵۰ نفر از...