جوی‌های نو و انجیل هرات بخاطر جلوگیری از سیلاب‌ها لایروبی و محکم کاری شدند

جوی‌های نو و انجیل هرات بخاطر جلوگیری از سیلاب‌ها لایروبی و محکم کاری شدند

جوی نو و جوی انجیل برای پیشگیری از سیلاب‌ها در سال جاری لایروبی، تحکیم کاری و دیوارهای این جوی‌ها جغل اندازی گردید. بر اساس خبرنامه مطبوعاتی ریاست حوزه دریایی هریرود مرغاب در هرات، این پروژه به همکاری و هماهنگی کمیته...