انجیل، پشتون زرغون و شیندند ناامن‌ترین ولسوالی های هرات

انجیل، پشتون زرغون و شیندند ناامن‌ترین ولسوالی های هرات

بر اساس گزارش تازه کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات ولسوالی های شیندند، پشتون زرغون و انجیل دریک ماه گذشته ازجمله ناامن‌ترین ولسوالی‌های این ولایت به شمار می‌روند. دکتر مهدی حدید رییس کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات در...