سه انجمن کشاورزی در بادغیس جواز فعالیت بدست آوردند

سه انجمن کشاورزی در بادغیس جواز فعالیت بدست آوردند

سه انجمن کشاورزی در ولایت بادغیس برای نخستین بار از طرف ریاست زراعت این ولایت جوازفعالیت بدست آوردند.   طارق عزیزی کارشناس بازاریابی اداره زراعت ولایت بادغیس می‌گوید: برای بار نخست در بادغیس این  انجمن‌های کشاورزی...