انجمن سرطان آمریکا: زنان غربالگری سرطان سینه را به جای ۴۰ سالگی، از ۴۵ سالگی آغاز کنند

انجمن سرطان آمریکا: زنان غربالگری سرطان سینه را به جای ۴۰ سالگی، از ۴۵ سالگی آغاز کنند

"انجمن سرطان آمریکا" با صدور بیانیۀ جدیدی می گوید بیشتر زنان باید آزمایش های سالانه غربالگری سرطان سینه را به جای ۴۰ سالگی، از ۴۵ سالگی آغاز کنند. این نوع آزمایش ها کمک می کند که افراد، و در این مورد زنان، ابتلای احتمالی به...