انجمن زنان دیپلمات افغانستان ایجاد شد

انجمن زنان دیپلمات افغانستان ایجاد شد

به ابتکار ریاست حقوق بشر و امور بین‌المللی زنان وزارت خارجه "انجمن زنان دیپلمات افغانستان" ایجاد شد. عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی روز گذشته در مراسم افتتاحیه این انجمن در مقر وزارت خارجه گفت ایجاد انجمن...