انجمن زنان تجارت پیشه در ولایت فراه ایجاد گردید

انجمن زنان تجارت پیشه در ولایت فراه ایجاد گردید

انجمن زنان تجارت پیشه ولایت فراه به هدف تنظیم فعالیت‌های زنان تجارت پیشه در ایجاد گردید.   حشمت نورزایی مدیر عامل اتاق تجارت و صنایع فراه گفت که پس از این کارهای زنان تجارت پیشه در این ولایت منظم شده و فعالیت‌های...