روند ایجاد انجمن‌های باغداری در فراه آغاز شد

روند ایجاد انجمن‌های باغداری در فراه آغاز شد

روند ایجاد انجمن‌های بادغداری روز گذشته در ولایت فراه آغاز شد. عبدالمنان متین رئیس اداره زراعت این ولایت می‌گوید که طی نشستی با حضور نماینده‌گان برنامه ملی باغداری و مالداری زون غرب کشور و شماری از کشاورزان فراهی،...