برای انتقام از طالبان، زندانیان این گروه نیز اعدام خواهد شد

برای انتقام از طالبان، زندانیان این گروه نیز اعدام خواهد شد

سران حکومت وحدت ملی می‌گویند که برای گرفتن انتقام از طالبان، از تمامی گزینه‌ها به شمول اعدام زندانیان آنان، کار گرفته خواهد شد.   داکتر عبدالله رئیس اجرائیه کشور گفت که یکی از برنامه‌های حکومت این است که عملیات‌ها...